Vi omsätter ca 450.000 ton flytande bulk. I segmentet HallandsHamnar Flytande Bulk ingår hantering av bensin, eldningsolja, diesel, etanol, avfallsolja, m.m