Västkustbanan har kapacitetsbrist, trots ett 25 år gammalt riksdagsbeslut att den ska få dubbelspår. När Trafikverket den siste augusti presenterar sitt förslag till satsningar i Sveriges infrastruktur, nationell plan 2018-2029, bör utbyggnad av banans sista flaskhalsar stå med!