ÖPPETTIDER VARBERG

Terminal
Godsmottagningen(kontoret): Måndag 07.00-16.00. Tisdag-Fredag 06.00-16.00
Virkeslossning Måndag 07.00-18.00, tisdag-torsdag 06.00-18.00, fredag 06.00-16.00.
Lossning/lastning efter 16.00 föraviseras!

Lossning/lastning av övrigt gods Måndag-fredag 07.00-16.00

Stuveri

Ordinarie arbetstid: Måndag-fredag 07.00-16.00. Annan tid efter överenskommelse.

 

 

ÖPPETTIDER HALMSTAD

Administration
Måndag – Torsdag 08:00 – 16:45, fredag 06:00-15:45.

Trafikkontoret 
Måndag – Fredag 06:30 – 16:00

Kattegatterminalen
Måndag  06.00-16.45
Tisdag   06.00-16.45
Onsdag  06.00-16.45
Torsdag  06.00-16.45
Fredag   06.00-15.45

Andra kajer
Måndag – Fredag 07:00 – 16:00 (Andra tider kan diskuteras)

Beredskapsarbetsledare Vid akuta frågor och händelser Beredskapsarbetsledaren har jour under de tider som hamnen inte är bemannad, dvs. mellan 16.00—07.00 måndag till fredag samt från fredag 16.00 till måndag 07.00. Telefon: +46 (0)708 56 32 55

 

Nyheter

Information angående situationen i Ukraina

Med anledning av Rysslands invasion av Ukraina och det höjda säkerhetsläget i Europa vill vi ge en lägesrapport av verksamheten inom HallandsHamnar till kunder, intressenter och allmänhet.

Vårt uppdrag och verksamhet
HallandsHamnar bedriver en samhällsviktig verksamhet och vårt grundläggande uppdrag är att bedriva hamnverksamhet och ge service till kunder som anlöper hamnarna i Varberg och Halmstad.

Verksamheten inom HallandsHamnar pågår för närvarande med normal drift. Vi följer löpande utvecklingen i Ukraina och samverkar med berörda myndigheter. Vi genomför försiktighetsåtgärder av förebyggande karaktär i samråd med myndigheter.

Skyddsklassad hamnverksamhet
HallandsHamnars hamnområden är klassade som skyddsobjekt och reglerade enligt ISPS*. Det innebär att vi redan har ett förstärkt skydd och robusta säkerhetsrutiner på plats på daglig basis.

ISPS regleringen finns i tre skyddsnivåer där nivå 1 motsvarar normal drift av verksamheten. Vid behov av ett utökat skydd aktiveras en förändrad nivå. Detta sker efter beslut av NOA (Nationella operativa avdelningen) inom Polisen.

Rysk trafik
HallandsHamnar har för närvarande ingen fartygstrafik till eller från Ryssland.

Mer information
Har du frågor som berör ovanstående kan du kontakta din ordinarie kontaktperson på HallandsHamnar.

 

* Ett regelverk som syftar till att skydda sjöfarten mot yttre hot och säkra transporter av passagerare och gods mellan hamnar.

Med anledning av Rysslands invasion av Ukraina och det höjda säkerhetsläget i Europa vill vi ge en lägesrapport av verksamheten inom HallandsHamnar till kunder, intressenter och allmänhet.

ANMÄL DIG TILL VÅRT NYHETSBREV HÄR

Följ oss på: