HallandsHamnar Halmstad och Halmstad kommun genomför nu en klimatanpassning genom en marknivåhöjning
Regeringen och infrastrukturministern Tomas Eneroth har chansen att göra det flera tidigare regeringar misslyckats med: att slutföra det infrastrukturprojekt som påbörjades för 25 år sedan.