ÖPPETTIDER VARBERG

Terminal
Godsmottagningen(kontoret): Måndag 07.00-16.00. Tisdag-Fredag 06.00-16.00
Virkeslossning Måndag 07.00-18.00, tisdag-torsdag 06.00-18.00, fredag 06.00-16.00.
Lossning/lastning efter 16.00 föraviseras!

Lossning/lastning av övrigt gods Måndag-fredag 07.00-16.00

Stuveri

Ordinarie arbetstid: Måndag-fredag 07.00-16.00. Annan tid efter överenskommelse.

 

 

ÖPPETTIDER HALMSTAD

Administration
Måndag – Torsdag 08:00 – 16:45, fredag 06:00-15:45.

Trafikkontoret 
Måndag – Fredag 06:30 – 16:00

Kattegatterminalen
Måndag  06.00-16.45
Tisdag   06.00-16.45
Onsdag  06.00-16.45
Torsdag  06.00-16.45
Fredag   06.00-15.45

Andra kajer
Måndag – Fredag 07:00 – 16:00 (Andra tider kan diskuteras)

Beredskapsarbetsledare Vid akuta frågor och händelser Beredskapsarbetsledaren har jour under de tider som hamnen inte är bemannad, dvs. mellan 16.00—07.00 måndag till fredag samt från fredag 16.00 till måndag 07.00. Telefon: +46 (0)708 56 32 55

 

Nyheter

HallandsHamnar bygger Europas modernaste skogshamn

Till hösten drar arbetet med att bygga den nya Farehamnen i gång på allvar. Betydande satsningar görs för att elektrifiera verksamheten och öka digitaliseringsgraden i syfte att möta en stark efterfrågan på export av skogsprodukter och ta ett rejält kliv mot visionen att bli Europas mest moderna skogshamn.

Flytten av hamnverksamheten är en del av stadsutvecklingsprojektet i Varberg som omfattar förläggningen av Västkustbanan i tunnel under staden och etablering av bostadsområdet Västerport. Planeringen av den nya Farehamnen påbörjades för fem år sedan och vid årsskiftet 2023/24 ska den stå klar för inflyttning.

Nödvändig förstärkning och klimatsäkring

I det nya hamnområdet väster om den befintliga hamnen ska ytorna höjas och förstärkas med 1,5 2,5 m bland annat med hjälp av 150 000 kubik bergmassa från tunnelbygget, en positiv lösning både utifrån kostnad och miljö. Även ytan vid kaj kommer att höjas och förstärkas för att anpassa för havsnivåhöjningar på grund av klimatförändringar. Här ska hamnbassängen muddras till ett djup på 11 meter, ett arbete som är tidsstyrt från juni till och med januari på grund av djurlivet i havet.

Stark efterfrågan på skogsprodukter

Över en miljon kubikmeter sågade trävaror skeppas årligen till Storbritannien via Varberg. Det motsvarar 35% av den svenska exporten av sågade trävaror.

– Efterfrågan på sågade trävaror till privathusmarknaden i Storbritannien och i USA är mycket stark och vi ser en långsiktigt positiv trend. Våra kunder investerar stort i sina verksamheter för att öka produktionsmängden. De investeringar vi nu genomför i den nya hamnen gör att vi står väl rustade att möta våra kunders behov av ökad kapacitet, säger Björn Alvengrip, VD för HallandsHamnar.

Elektrifiering och digitalisering – nyckeln till hållbar utveckling

I samarbete med Varberg Energi har ett flertal utvecklingsprojekt inom elektrifiering, digitalisering och automation initierats. Samtliga projekt intensifierar utvecklingen mot en hållbar hamnverksamhet med effektiv energianvändning och hållbara flöden och transporter.

– Nu växlar HallandsHamnar upp arbetet med att digitalisera och elektrifiera verksamheten. När samtliga projekt har realiserats kommer hamnens omgivningspåverkan att ha minskat väsentligt. Investeringarna underlättar för hållbara transporter såväl inom hamnen som till och från hamnen, säger Reine Antonér, ordförande i styrelsen för HallandsHamnar.

Under byggnationen förbereds det för en omfattande laddinfrastruktur avsedd för hamnens egen maskinpark och för kunders transportfordon och fartyg. Ett eget högspänningsnät kommer att etableras som en del av de initiativ som görs för att säkra elförsörjning och kapacitet över tid.

– Med våra högt ställda mål på elektrifiering och utbyggd laddinfrastruktur behöver elförsörjningen kunna skalas upp successivt och kapaciteten säkras. Jag räknar med att vi kan lära oss mycket av de initiativ som nu genomförs, fortsätter Reine Antonér.

Ökad insamling av data via smarta sensorer

På flera platser inom hamnområdet kommer så kallade smarta sensorer att placeras för att samla in data för transportflöden och miljöfaktorer som väder och vattendjupets förändringar.

– Även om många av projekten är i sin uppstart så ser vi redan stora möjligheter med att arbeta mer datadrivet för att effektivisera verksamheten, något som kommer både kunder och närboende till gagn, fortsätter Björn Alvengrip.

Nya Farehamnen stärker logistiknavet i regionen

Björn Alvengrip är övertygad att intresset för etableringar i regionen ökar i och med den nya hamnen.

– HallandsHamnar är en viktig tillväxtmotor i regionen och tillsammans med Västkustbanans utveckling till dubbelspår och den nya järnvägsbangården knyts järnvägstransporter med sjöfart samman på ett mer effektivt sätt och logistiknavet i Halland stärks betydligt.

ANMÄL DIG TILL VÅRT NYHETSBREV HÄR

Följ oss på: