ÖPPETTIDER VARBERG

Terminal
Godsmottagningen(kontoret): Måndag 07.00-16.00. Tisdag-Fredag 06.00-16.00
Virkeslossning Måndag 07.00-18.00, tisdag-torsdag 06.00-18.00, fredag 06.00-16.00.
Lossning/lastning efter 16.00 föraviseras!

Lossning/lastning av övrigt gods Måndag-fredag 07.00-16.00

Stuveri

Ordinarie arbetstid: Måndag-fredag 07.00-16.00. Annan tid efter överenskommelse.

 

 

ÖPPETTIDER HALMSTAD

Administration
Måndag – Torsdag 08:00 – 16:45, fredag 06:00-15:45.

Trafikkontoret 
Måndag – Fredag 06:30 – 16:00

Kattegatterminalen
Måndag  06.00-16.45
Tisdag   06.00-16.45
Onsdag  06.00-16.45
Torsdag  06.00-16.45
Fredag   06.00-15.45

Andra kajer
Måndag – Fredag 07:00 – 16:00 (Andra tider kan diskuteras)

Beredskapsarbetsledare Vid akuta frågor och händelser Beredskapsarbetsledaren har jour under de tider som hamnen inte är bemannad, dvs. mellan 16.00—07.00 måndag till fredag samt från fredag 16.00 till måndag 07.00. Telefon: +46 (0)708 56 32 55

 

Nyheter

Hallands Hamnar medverkar i unikt projekt för att optimera logistikflöden av restprodukter
Hantering av restprodukter på Hallands Hamnars terminal i Halmstad.

Hallands Hamnar medverkar i ett forskningsbaserat projekt som syftar till att skifta över restprodukter för materialåtervinning från väg och järnväg till sjötransport. Projektet drivs av VTI* och är en följd av de höjda målen för materialåtervinning som regeringen beslutade om i våras.

För att öka återvinningsgraden behöver restprodukter många gånger transporteras längre sträckor till återvinningsanläggningar i andra länder, vilket skapar en negativ miljöpåverkan. Projektet SHREK, Svenska hamnars roll i en cirkulär ekonomi, ska utveckla ny kunskap för att möjliggöra att restprodukter som ska materialåtervinnas utomlands i största möjliga mån transporteras sjövägen.

– Vi hanterar årligen över 200.000 ton restprodukter på vår anläggning i Halmstad. Vi har byggt upp en unik kunskap kring hantering av restprodukter och hur man optimerar dess godsflöde. Det ska bli intressant att medverka i projektet och jag ser fram emot att få bidra med kunskap från vår verksamhet, säger Emil Vranjancu, marknadschef och deltagare i projektet från Hallands Hamnar.

Projektet är uppdelat i tre steg där det första handlar om att inventera befintliga avfallsvolymer i Sverige samt att analysera förutsättningar för att nyttja sjöfart för svensk export av restprodukter. Den andra delen har som mål att tillsammans utveckla logistiklösningar för att skifta över en så stor del av transporten av restprodukter som möjligt till sjö. Den tredje delen går på djupet och utvärderar de olika transportsätten mot varandra vad gäller miljöeffekt, kostnad, kapacitet, tjänstekvalitet och kundens krav på logistiklösningar.

– Det finns mycket att vinna på att flytta över transporter av restprodukter till sjöss, men utmaningen ligger främst i att det är en lågvärdig restprodukt och att det är svårt att få ekonomi i det när marginalerna är små. Det krävs att man kommer upp i högre godsvolymer och bygger effektiva logistikflöden för att skapa en långsiktig hållbar lösning, säger Emil.

Projektet finansieras av Trafikverket och genomförs under 2 år med avslut den 31 oktober 2022. De företag och organisationer som ingår i SHREK är: VTI, SSPA, Norrköpings Hamn, Hallands Hamnar, Oslo hamn, Avfall Sverige, Göteborg Stad, Kretslopp och Vatten och Ragn-Sells.

*(Statens väg- och transportforskningsinstitut)

ANMÄL DIG TILL VÅRT NYHETSBREV HÄR

Följ oss på: