Vi skriver avtal med OX2 avseende havsvindparken Galene

I maj 2023 fick OX2 regeringens tillstånd att anlägga vindparken Galene drygt 20 kilometer utanför Hallands kust. Nu har vi tecknat ett intentionsavtal med OX2 om att etablera hamnen i Varberg som supplyhamn för havsvindparken.

Det tvååriga intentionsavtalet innebär att parterna ska utreda och konkretisera förutsättningarna för OX2:s etablering i hamnen i Varberg. I uppdraget som supplyhamn ingår att OX2 etablerar kontor och lagerbyggnad samt får tillgång till kaj och utrustning i hamnen för den framtida driften av Galene.

Havsvindparken Galene består av upp till 21 vindkraftverk med en estimerad elproduktion på cirka 1,7 TWh, vilket ungefär motsvarar konsumtionen från 340 000 hushåll.

-Vi ser mycket positivt på intentionsavtalet med OX2 vilket skapar förutsättningar för ett långsiktigt samarbete där vi bidrar till att säkra elförsörjningen och till Hallands gröna omställning. Vi får också möjlighet att stärka upp med ytterligare ett segment till verksamheten i Varberg vid sidan av driften av Sveriges ledande skogshamn, säger Henrik Nanfeldt.

-Vi ser fram emot att få bidra till att utveckla Varbergs hamn och skapa kontor, lager och driftkontor. Hamnen kommer att spela en central roll för att bygga och sedan sköta driften av Galene, som kommer att tillföra en betydande mängd kostnadseffektiv och förnybar el till regionen, säger Emelie Zakrisson, ansvarig för utvecklingen av havsbaserad vindkraft i Sverige, OX2.

Senast uppdaterad:  2024-02-21 12:06

Dela: