ÖPPETTIDER VARBERG

Terminal
Godsmottagningen(kontoret): Måndag 07.00-16.00. Tisdag-Fredag 06.00-16.00
Virkeslossning Måndag 07.00-18.00, tisdag-torsdag 06.00-18.00, fredag 06.00-16.00.
Lossning/lastning efter 16.00 föraviseras!

Lossning/lastning av övrigt gods Måndag-fredag 07.00-16.00

Stuveri

Ordinarie arbetstid: Måndag-fredag 07.00-16.00. Annan tid efter överenskommelse.

 

 

ÖPPETTIDER HALMSTAD

Administration
Måndag – Torsdag 08:00 – 16:45, fredag 06:00-15:45.

Trafikkontoret 
Måndag – Fredag 06:30 – 16:00

Kattegatterminalen
Måndag  06.00-16.45
Tisdag   06.00-16.45
Onsdag  06.00-16.45
Torsdag  06.00-16.45
Fredag   06.00-15.45

Andra kajer
Måndag – Fredag 07:00 – 16:00 (Andra tider kan diskuteras)

Beredskapsarbetsledare Vid akuta frågor och händelser Beredskapsarbetsledaren har jour under de tider som hamnen inte är bemannad, dvs. mellan 16.00—07.00 måndag till fredag samt från fredag 16.00 till måndag 07.00. Telefon: +46 (0)708 56 32 55

 

Nya Farehamnen

HallandsHamnar bygger Europas modernaste skogshamn

 

Till hösten 2021 drar arbetet med att bygga den nya Farehamnen i gång på allvar. Betydande satsningar görs för att elektrifiera verksamheten och öka digitaliseringsgraden i syfte att möta en stark efterfrågan på export av skogsprodukter och ta ett rejält kliv mot visionen att bli Europas mest moderna skogshamn.

Flytten av hamnverksamheten är en del av stadsutvecklingsprojektet i Varberg som omfattar förläggningen av Västkustbanan i tunnel under staden och etablering av det nya bostadsområdet Västerport. Planeringen av den nya Farehamnen påbörjades för drygt fem år sedan och vid årsskiftet 2023/24 ska den stå klar för inflyttning.

Nödvändig förstärkning och klimatsäkring

På det nya området väster om den befintliga hamnen ska markytor höjas och förstärkas. 150 000 kubik bergmassa från tunnelbygget ska användas, en positiv lösning både utifrån kostnad och miljö. Totalt höjs markytan med 1,5 – 2,5 m på ett område om cirka 90 000 m2.

Även ytan vid kaj kommer att höjas och förstärkas för att anpassa för havsnivåhöjningar på grund av klimatförändringar. Här ska hamnbassängen muddras till ett djup på 11 meter, ett arbete som är tidsstyrt från juni till mars på grund av djurlivet i havet.

Visualisering av den nya Farehamnen

I filmen har vi byggt upp den nya hamndelen och dess verksamhet i stora drag.

 

Elektrifiering och digitalisering – nyckeln till hållbar utveckling

I samarbete med Varberg Energi har ett flertal utvecklingsprojekt inom elektrifiering, digitalisering och automation initierats. Samtliga projekt intensifierar utvecklingen mot en hållbar hamnverksamhet med effektiv energiförbrukning och hållbara flöden och transporter.

Vid byggnationen förbereds för en omfattande laddinfrastruktur avsedd för hamnens egen maskinpark och för kunders transportfordon och fartyg. Ett eget högspänningsnät kommer att etableras som en del i ett större projekt för att säkra elförsörjning och kapacitet.

På flera platser inom hamnområdet kommer smarta sensorer att placeras för att samla in data för transportflöden och miljöfaktorer som väder och vattendjupets förändringar.

 

Aktuellt

2021- 11-17 Första kranlyftet för Farehamnen 

2021-10-08 Entreprenadkontrakt för Farehamnen klart

2021-09-20 Entreprenör Per Aarsleff A/S får bygga nya hamndelen

2021-09-14 Utökade ekonomiska förutsättningar för Farehamnen.

2021-08-17 Anbuden för nya Farehamnen dyrare än förväntat

 

Röster om den nya Farehamnen

 • Hör Björn Alvengrip, VD på HallandsHamnar berätta om den nya Farehamnen och vad det är som gör den till Europas modernaste skogshamn

 

 • Reine Antonér, ordförande i styrelsen för HallandsHamna berättar om de hållbarhetsinitiativ som sker i den nya Farehamnen

 • Marie Johansson, Varbergs kommun och projektledare för den nya Farehamnen berättar om det omfattande arbetet med att markförstärka ytorna i det nya hamnområdet.   

Här kan du läsa mer om den nya Farehamnen i kommunens kanaler

https://www.varberg.se/byggabomiljo/varbergvaxer/farehamnen.4.23d574b31613d256eaa4a0dd.html

Här har du också möjlighet att prenumerera på kommunens nyhetsbrev om byggnationen av nya Farehamnen.

 • Kontaktuppgifter
 • Om HallandsHamnar Halmstad
 • Om HallandsHamnar Varberg
 • Kajdjup Halmstad
 • Kajdjup Varberg
 • Hamnservice Halmstad
 • Hamnservice Varberg
 • Driftföreskrifter
 • Operating regulations

ANMÄL DIG TILL VÅRT NYHETSBREV HÄR

Följ oss på: