ÖPPETTIDER VARBERG

Terminal
Godsmottagningen(kontoret): Måndag 07.00-16.00. Tisdag-Fredag 06.00-16.00
Virkeslossning Måndag 07.00-18.00, tisdag-torsdag 06.00-18.00, fredag 06.00-16.00.
Lossning/lastning efter 16.00 föraviseras!

Lossning/lastning av övrigt gods Måndag-fredag 07.00-16.00

Stuveri

Ordinarie arbetstid: Måndag-fredag 07.00-16.00. Annan tid efter överenskommelse.

 

 

ÖPPETTIDER HALMSTAD

Administration
Måndag – Torsdag 08:00 – 16:45, fredag 06:00-15:45.

Trafikkontoret 
Måndag – Fredag 06:30 – 16:00

Kattegatterminalen
Måndag  06.00-16.45
Tisdag   06.00-16.45
Onsdag  06.00-16.45
Torsdag  06.00-16.45
Fredag   06.00-15.45

Andra kajer
Måndag – Fredag 07:00 – 16:00 (Andra tider kan diskuteras)

Beredskapsarbetsledare Vid akuta frågor och händelser Beredskapsarbetsledaren har jour under de tider som hamnen inte är bemannad, dvs. mellan 16.00—07.00 måndag till fredag samt från fredag 16.00 till måndag 07.00. Telefon: +46 (0)708 56 32 55

 

Nya Farehamnen

HallandsHamnar bygger Europas modernaste skogshamn

I november 2021 påbörjades byggnationen av den nya Farehamnen. Flytten av hamnverksamheten är en del av stadsutvecklingsprojektet i Varberg som omfattar förläggningen av Västkustbanan i tunnel under staden och etablering av bostadsområdet Västerport.  Betydande satsningar genomförs för att elektrifiera verksamheten och öka digitaliseringsgraden i syfte att möta en stark efterfrågan på export av skogsprodukter och ta ett rejält kliv mot visionen att bli Europas mest moderna skogshamn. Till sommaren 2024 ska den nya hamndelen stå klar för inflyttning.

Nödvändig förstärkning och klimatsäkring
I det nya hamnområdet väster om den befintliga hamnen ska ytorna höjas och förstärkas med 1,5 – 2,5 m bland annat med hjälp av 150 000 kubik bergmassa från tunnelbygget, en positiv lösning både utifrån kostnad och miljö. Även ytan vid kaj kommer att höjas och förstärkas för att anpassa för havsnivåhöjningar på grund av klimatförändringar. Här ska hamnbassängen muddras till ett djup på 11 meter, ett arbete som är tidsstyrt från juni till och med januari på grund av djurlivet i havet.

Stark efterfrågan på skogsprodukter
Över en miljon kubikmeter sågade trävaror skeppas årligen till Storbritannien via Varberg.

– Efterfrågan på sågade trävaror till privathusmarknaden i Storbritannien och i USA är mycket stark och vi ser en långsiktigt positiv trend. Våra kunder investerar stort i sina verksamheter för att öka produktionsmängden. De investeringar vi nu genomför i den nya hamnen gör att vi står väl rustade att möta våra kunders behov av ökad kapacitet, säger Björn Alvengrip, VD för HallandsHamnar.

Elektrifiering och digitalisering – nyckeln till hållbar utveckling
I samarbete med Varberg Energi har ett flertal utvecklingsprojekt inom elektrifiering, digitalisering och automation initierats. Samtliga projekt intensifierar utvecklingen mot en hållbar hamnverksamhet med effektiv energianvändning och hållbara flöden och transporter.

– Nu växlar HallandsHamnar upp arbetet med att digitalisera och elektrifiera verksamheten. När samtliga projekt har realiserats kommer hamnens omgivningspåverkan att ha minskat väsentligt. Investeringarna underlättar för hållbara transporter såväl inom hamnen som till och från hamnen, säger Reine Antonér, ordförande i styrelsen för HallandsHamnar.

Under byggnationen förbereds det för en omfattande laddinfrastruktur avsedd för hamnens egen maskinpark och för kunders transportfordon och fartyg. Ett eget högspänningsnät kommer att etableras som en del av de initiativ som görs för att säkra elförsörjning och kapacitet över tid.

– Med våra högt ställda mål på elektrifiering och utbyggd laddinfrastruktur behöver elförsörjningen kunna skalas upp successivt och kapaciteten säkras. Jag räknar med att vi ska lära oss mycket av initiativen, fortsätter Reine.

Ökad insamling av data via smarta sensorer
På flera platser inom hamnområdet kommer så kallade smarta sensorer att placeras för att samla in data för transportflöden och miljöfaktorer som väder och vattendjupets förändringar.

– Även om många av projekten är i sin uppstart så ser vi redan stora möjligheter med att arbeta mer datadrivet för att effektivisera verksamheten, något som kommer både kunder och närboende till gagn, fortsätter Björn.

Nya Farehamnen stärker logistiknavet i regionen
Björn är övertygad att intresset för etableringar i regionen ökar i och med den nya hamnen.

– HallandsHamnar är en viktig tillväxtmotor i regionen och tillsammans med Västkustbanans utveckling till dubbelspår och den nya järnvägsbangården knyts järnvägstransporter med sjöfart samman på ett mer effektivt sätt och logistiknavet i Halland stärks betydligt.

 

Aktuellt i projektet

Just nu arbetar cirka 20–30 personer i den nya hamndelen med markarbeten, detaljprojektering och projektledning. Merparten av arbetet avser markuppfyllnad med bergmassor från tunnelbygget i Varberg. Hitintills har totalt cirka 240 000 kubikmeter bergmassor bearbetats för att användas i markuppbyggnaden.

I den del som är närmast piren och havet pågår markförstärkning. Där börjar man med själva förstärkningen innan det kan påföras tyngd ovanifrån. Markförstärkningen görs med hjälp av kalkcement som skjuts ned cirka 30 meter i marken och bildar multicementpelare. Under våren har lite mer än hälften av alla multicementpelare monterats.

Parallellt med markarbetet pågår detaljprojektering av kajer. I detaljprojekteringen tas till exempel beslut om var belysningsmaster, dagvattenbrunnar, kabelrännor och annat ska placeras. Samtidigt förbereds det för laddinfrastruktur avsedd för hamnens egen fordon- och maskinpark och för kundernas transportfordon.

Nästa fas i byggnationen
Under juli månad går arbetet in i en något lugnare fas. Mot slutet av augusti ska pålning i området mellan kaj och land genomföras. Att få dessa pålar på plats beräknas pågå under cirka två veckor och det är den första delen av den kaj som ska byggas.

I början på september startar muddringen, där delar av havsbotten grävs bort, av det som ska bli den nya hamnbassängen. Muddring kommer ske ned till 11 meters djup och muddermassorna transporteras sedan till en utpekad plats ca 4 km västerut. Detta arbetsmoment kommer pågå under september-december och genomförs dygnet runt.

Visualisering av den nya Farehamnen
I filmen har vi byggt upp den nya hamndelen och dess verksamhet i stora drag.

Detta har hänt

2021- 11-17 Första kranlyftet för Farehamnen
Byggstarten invigdes den 17 november 2021 med ett kranlyft i hamnen.

2021-10-08 Entreprenadkontrakt för Farehamnen klart
Den 8 oktober 2021 skrevs kontrakt med det danska företaget Per Aarsleff A/S gällande byggnation av den nya hamndelen.

2021-09-20 Entreprenör Per Aarsleff A/S får bygga nya hamndelen
Den 20 september 2021, togs beslut i hamn- och gatunämnden som innebär att en entreprenör har tilldelats totalentreprenaden.

2021-09-14 Utökade ekonomiska förutsättningar för Farehamnen


2021-08-17 Anbuden för nya Farehamnen dyrare än förväntat

Den 20 september 2021, togs beslut i hamn- och gatunämnden som innebär att en entreprenör har tilldelats totalentreprenaden.

Under hösten 2020 genomfördes en prekvalificering i projektet. Det innebar att fem prekvalificerade entreprenörer erbjöds möjlighet att räkna på hela projektet.

2021-05-31 HallandsHamnar bygger Europas modernaste skogshamn

 

Röster om den nya Farehamnen

Hör Björn Alvengrip, VD på HallandsHamnar berätta om den nya Farehamnen och vad det är som gör den till Europas modernaste skogshamn

 

Reine Antonér, ordförande i styrelsen för HallandsHamna berättar om de hållbarhetsinitiativ som sker i den nya Farehamnen

Marie Johansson, Varbergs kommun och projektledare för den nya Farehamnen berättar om det omfattande arbetet med att markförstärka ytorna i det nya hamnområdet.  

Här kan du läsa mer om den nya Farehamnen i kommunens kanaler

https://www.varberg.se/byggabomiljo/varbergvaxer/farehamnen.4.23d574b31613d256eaa4a0dd.html

Här har du också möjlighet att prenumerera på kommunens nyhetsbrev om byggnationen av nya Farehamnen.

  • Kontaktuppgifter
  • Om HallandsHamnar Halmstad
  • Om HallandsHamnar Varberg
  • Kajdjup Halmstad
  • Kajdjup Varberg
  • Hamnservice Halmstad
  • Hamnservice Varberg
  • Driftföreskrifter
  • Operating regulations

ANMÄL DIG TILL VÅRT NYHETSBREV HÄR

Följ oss på: