ÖPPETTIDER VARBERG

Terminal
Godsmottagningen(kontoret): Måndag 07.00-16.00. Tisdag-Fredag 06.00-16.00
Virkeslossning Måndag 07.00-18.00, tisdag-torsdag 06.00-18.00, fredag 06.00-16.00.
Lossning/lastning efter 16.00 föraviseras!

Lossning/lastning av övrigt gods Måndag-fredag 07.00-16.00

Stuveri

Ordinarie arbetstid: Måndag-fredag 07.00-16.00. Annan tid efter överenskommelse.

 

 

ÖPPETTIDER HALMSTAD

Administration
Måndag – Torsdag 08:00 – 16:45, fredag 06:00-15:45.

Trafikkontoret 
Måndag – Fredag 06:30 – 16:00

Kattegatterminalen
Måndag  06.00-16.45
Tisdag   06.00-16.45
Onsdag  06.00-16.45
Torsdag  06.00-16.45
Fredag   06.00-15.45

Andra kajer
Måndag – Fredag 07:00 – 16:00 (Andra tider kan diskuteras)

Beredskapsarbetsledare Vid akuta frågor och händelser Beredskapsarbetsledaren har jour under de tider som hamnen inte är bemannad, dvs. mellan 16.00—07.00 måndag till fredag samt från fredag 16.00 till måndag 07.00. Telefon: +46 (0)708 56 32 55

 

Nya Farehamnen

Visionsbild Nya Farehamnen. Hallandshamnar, Varberg hamn

EUROPAS MODERNASTE
SKOGSHAMN VÄXER FRAM

I november 2021 började den nya Farehamnen i Varberg att byggas. Att flytta hamnverksamheten är en del av ett större stadsutvecklingsprojekt, som inkluderar en tunnel för Västkustbanan under staden och etablering av bostadsområdet Västerport. För att möta en växande efterfrågan på export av skogsprodukter och närma sig visionen att bli Europas mest moderna skogshamn görs det stora investeringar inom elektrifiering och digitalisering. Till sommaren 2024 kommer den nya hamndelen att vara inflyttningsklar.

Projektlänkar Farehamnen:

Förstärkning för klimat och framtid
I det nya hamnområdet, som ligger väster om den befintliga hamnen, ska ytorna höjas och förstärkas med 1,5 till 2,5 meter. Detta kommer att ske med hjälp av bland annat 150 000 kubikmeter bergmassa från tunnelbygget – den mest kostnadseffektiva och miljövänliga lösningen. För att anpassa sig till eventuella havsnivåhöjningar kommer ytan vid kajen att höjas och förstärkas. Utöver detta kommer hamnbassängen att muddras till en djup på 11 meter.

En ökande efterfrågan på skogsprodukter
Över en miljon kubikmeter sågade trävaror skeppas årligen till Storbritannien via Varberg.

Varje år skeppas över en miljon kubikmeter sågade trävaror till Storbritannien via Varberg.
– Efterfrågan på sågade trävaror till privathusmarknaden i Storbritannien och i USA är mycket stark och vi ser en långsiktigt positiv trend. Våra kunder investerar stort i sina verksamheter för att öka produktionsmängden. De investeringar vi nu genomför i den nya hamnen gör att vi står väl rustade att möta våra kunders behov av ökad kapacitet, säger Björn Alvengrip, VD för HallandsHamnar.

Hallandshamnar, Varberg. Arbetare lassar trä på fartyg.

Elektrifiering och digitalisering – nyckeln till hållbar utveckling
I samarbete med Varberg Energi har HallandsHamnar initierat ett flertal utvecklingsprojekt inom elektrifiering, digitalisering och automation. Samtliga projekt accelererar utvecklingen mot en hållbar hamnverksamhet med effektiv energianvändning och hållbara flöden och transporter.

– Nu växlar HallandsHamnar upp arbetet med att digitalisera och elektrifiera verksamheten. När samtliga projekt har realiserats kommer hamnens omgivningspåverkan att ha minskat väsentligt. Investeringarna underlättar för hållbara transporter såväl inom hamnen som till och från hamnen, säger Reine Antonér, ordförande i styrelsen för HallandsHamnar.
Under byggnationen förbereds det för en omfattande laddinfrastruktur avsedd för hamnens egen maskinpark och för kunders transportfordon och fartyg. Ett eget högspänningsnät kommer att etableras som en del av de initiativ som görs för att säkra elförsörjning och kapacitet över tid.

– Med våra högt ställda mål på elektrifiering och utbyggd laddinfrastruktur behöver elförsörjningen kunna skalas upp successivt och kapaciteten säkras. Jag räknar med att vi ska lära oss mycket av initiativen, fortsätter Reine.

Smarta sensorer för bättre datainsamling
PFör att samla in data om transportflöden och miljöfaktorer (som väder- och vattendjupsförändringar) kommer det att installeras smarta sensorer inom det nya hamnområdet.

– Även om många av projekten är i sin uppstart så ser vi redan stora möjligheter med att arbeta mer datadrivet för att effektivisera verksamheten, något som kommer både kunder och närboende till gagn, fortsätter Björn.

Den nya hamnen stärker logistiken i regionen
Björn är övertygad om att den nya hamnen kommer öka intresset för etableringar i regionen.
– HallandsHamnar är en viktig tillväxtmotor i regionen och tillsammans med Västkustbanans utveckling till dubbelspår och den nya järnvägsbangården knyts järnvägstransporter med sjöfart samman på ett mer effektivt sätt. Logistiknavet i Halland stärks därmed betydligt.

Sammanfattning av Sveriges ledande hamn för trävaror, massaved och pappersmassa.

Genom att bygga en helt ny hamndel från början skapar vi förutsättningar för effektiva och hållbara logistiklösningar för våra kunder. Och en god arbetsmiljö för våra medarbetare.

 1. Strategiskt läge med direktaccess till Nordsjön och Atlanten
 2. Direktanslutningar till motorväg E6 och Västkustbanan
 3. Full kapacitet att samordna godsvolymer från hela landet och erbjuda täta avgångar för fartygstrafiken
 4. Direktanslutning till Trafikverkets nyanlagda fullängdsbangård
 5. Nya järnvägsspår nära kaj ger full kapacitet och effektiv godshantering via järnväg
 6. Optimerade logistikflöden och digitaliserade lagersystem ökar omsättningshastigheten och kapaciteten

Vill du veta mer om dina möjligheter med Nya Farehamnen?
Kontakta oss så berättar vi mer.

E-post: marknad@portofhalland.se
Tel: +46 (0) 010-2189013

Hallandshamnar, Varberg. Nya Farehamnen kaj.

Nya Farehamnen Varberg, visualiseringsbild.

Nya Farehamnen visualiseringsbild i solnedgång.

 • Kontaktuppgifter
 • Om HallandsHamnar Halmstad
 • Om HallandsHamnar Varberg
 • Kajdjup Halmstad
 • Kajdjup Varberg
 • Hamnservice Halmstad
 • Hamnservice Varberg
 • Driftföreskrifter
 • Operating regulations

ANMÄL DIG TILL VÅRT NYHETSBREV HÄR

Följ oss på: