ÖPPETTIDER VARBERG

Terminal
Godsmottagningen(kontoret): Måndag 07.00-16.00. Tisdag-Fredag 06.00-16.00
Virkeslossning Måndag 07.00-18.00, tisdag-torsdag 06.00-18.00, fredag 06.00-16.00.
Lossning/lastning efter 16.00 föraviseras!

Lossning/lastning av övrigt gods Måndag-fredag 07.00-16.00

Stuveri

Ordinarie arbetstid: Måndag-fredag 07.00-16.00. Annan tid efter överenskommelse.

 

 

ÖPPETTIDER HALMSTAD

Administration
Måndag – Torsdag 08:00 – 16:45, fredag 06:00-15:45.

Trafikkontoret 
Måndag – Fredag 06:30 – 16:00

Kattegatterminalen
Måndag  06.00-16.45
Tisdag   06.00-16.45
Onsdag  06.00-16.45
Torsdag  06.00-16.45
Fredag   06.00-15.45

Andra kajer
Måndag – Fredag 07:00 – 16:00 (Andra tider kan diskuteras)

Beredskapsarbetsledare Vid akuta frågor och händelser Beredskapsarbetsledaren har jour under de tider som hamnen inte är bemannad, dvs. mellan 16.00—07.00 måndag till fredag samt från fredag 16.00 till måndag 07.00. Telefon: +46 (0)708 56 32 55

 

Livräddning till havs

Hur ska man agera om en kollega råkar köra över kajen och hamna i vattnet? Och hur reagerar kroppen efter några minuter i iskallt vatten? I de kurser Varbergs Livräddningssällskap* har genomfört med våra medarbetare har vi fått en god insyn i hypotermi – hur kroppen reagerar på snabb nedkylning varvat med praktiska övningar i livräddning och hur utrustningen vid våra räddningsstationer ska användas.


–  På HallandsHamnar sätter vi säkerheten i första hand och genomför löpande utbildningar i verksamhetsnära moment. Inriktningen på den här utbildningen låg lite utanför ”boxen”, men så viktig att genomföra för att snabbt kunna rädda personer i vår verksamhet eller från de fartyg som anlöper någon av våra hamnar, säger Ulf Rosén Miljö- & Säkerhetschef/CSO och initiativtagare till kursen.

Ökad kunskap och erfarenhet

Målsättningen med utbildningsinsatsen är att samtliga ska få en ökad kunskap i området och känna till hur man genomför en lyckad vattenlivräddning.

-Min bild är att deltagarna har fått insikt om att det är betydligt svårare med livräddning i vatten än det först såg ut att vara och att en lyckad vattenlivräddning är beroende av ett bra samarbete mellan de som utför insatsen, menar Ulf.

Tuffa övningar i nollgradigt vatten

Per Tjernström från Svenska Livräddningssällskapet i Varberg håller i kursen som genomförs vid ett antal tillfällen i Varberg och Halmstad. Per är också den som låter sig livräddas i vattnet med hjälp av de redskap som finns vid räddningsstationerna vid kaj.

-De allra flesta har ingen erfarenhet av att vara i riktigt kallt vatten under några minuter och har heller inte upplevt hur kroppen reagerar. Om man har bastat och doppat sig i iskallt vatten så har man kanske mer förståelse. Det är viktigt att känna till att vi också uppfattar kyla på olika sätt som individer, berättar Per.

Definitionen på kallt vatten är vatten under 21 °c. Utbildningsinsatserna i våra hamnar var tänkta att genomföras i vatten mellan 10 °- 15 °C.

-I Halmstad var det som kallast 0,7 °C, vilket var i kallaste laget även för mig. I de övningarna vi genomförde fick deltagarna se skillnaden mellan att kylas ned i vattnet och snabbt komma upp på land jämfört med att utsättas för kyla och vind under en längre tid. Skillnaden i tid för att återhämta sig är stor och därför är det så viktigt att agera snabbt och att ha verktyg och rutiner på plats när någon ramlar i, fortsätter Per.

Lärdomar under utbildningen

-Den vanligaste aha-upplevelsen under utbildningen har varit att det är svårt att kasta livbojen så att den hamnar på rätt plats i vattnet. Många tyckte också att det var tungt att dra upp en person med hjälp av stegen. Flera upplevde däremot att det är lätt att styra en person i vattnet med hjälp av livräddningshaken, berättar Per.

Tre viktiga kom-ihåg vid livräddning i vatten

1. Få kontakt med personen i vattnet. Är den vid medvetande?
2. Larma 112 eller nyttja lokala larmrutiner.
3. Kasta ut en livboj med lina där du som livräddare kan dra den nödställde närmare land. Se till att den nödställde kan hänga på bojen eller ta sig i bojen så att den är säkrad från att få vatten i luftvägarna.

Är din organisation intresserad av att genomföra livräddning i vatten? Kontakta Varbergs Livräddningssällskap på utbildning@lifeguards.se eller besök hemsidan www.lifeguards.se

* Varbergs Livräddningssällskap är en lokalförening av Svenska Livräddningssällskapet.

 

  • Kontaktuppgifter
  • Om HallandsHamnar Halmstad
  • Om HallandsHamnar Varberg
  • Kajdjup Halmstad
  • Kajdjup Varberg
  • Hamnservice Halmstad
  • Hamnservice Varberg
  • Driftföreskrifter
  • Operating regulations

ANMÄL DIG TILL VÅRT NYHETSBREV HÄR

Följ oss på: