ÖPPETTIDER VARBERG

Terminal
Godsmottagningen(kontoret): Måndag 07.00-16.00. Tisdag-Fredag 06.00-16.00
Virkeslossning Måndag 07.00-18.00, tisdag-torsdag 06.00-18.00, fredag 06.00-16.00.
Lossning/lastning efter 16.00 föraviseras!

Lossning/lastning av övrigt gods Måndag-fredag 07.00-16.00

Stuveri

Ordinarie arbetstid: Måndag-fredag 07.00-16.00. Annan tid efter överenskommelse.

 

 

ÖPPETTIDER HALMSTAD

Administration
Måndag – Torsdag 08:00 – 16:45, fredag 06:00-15:45.

Trafikkontoret 
Måndag – Fredag 06:30 – 16:00

Kattegatterminalen
Måndag  06.00-16.45
Tisdag   06.00-16.45
Onsdag  06.00-16.45
Torsdag  06.00-16.45
Fredag   06.00-15.45

Andra kajer
Måndag – Fredag 07:00 – 16:00 (Andra tider kan diskuteras)

Beredskapsarbetsledare Vid akuta frågor och händelser Beredskapsarbetsledaren har jour under de tider som hamnen inte är bemannad, dvs. mellan 16.00—07.00 måndag till fredag samt från fredag 16.00 till måndag 07.00. Telefon: +46 (0)708 56 32 55

 

KVALITET & MILJÖ

Här sätter vi SMAK på allt

Som modern hamn med höga framtidsambitioner tänker och agerar vi på HallandsHamnar långsiktigt. Och för en långsiktig hållbarhet krävs ständigt fokus på säkerhet, miljö, arbetsmiljö och kvalitet. Som kund ska du  kunna lita på att vi tar hänsyn till dessa aspekter i alla processer och delar av vår verksamhet. Här är SMAK-arbetet inget vi adderar på slutet. Det är en grundingrediens som vi ständigt utvecklar och förbättrar för att få en så hållbar totallösning som möjligt.

Hållbar utveckling

Miljöpåverkan och hållbar utveckling har en allt större betydelse i bolagets verksamhet. Kunderna ställer alltmer krav på transportnäringen när det gäller miljö. Därför utvecklas HallandsHamnar i takt med såväl kunders krav som våra egna krav, då vår image ständigt förbättras.
HallandsHamnar arbetar efter en fastställd SMAKpolicy, Säkerhet – Miljö – Arbetsmiljö och Kvalitet.

Hållbarhetsredovisning- och klimatbokslut

För andra året i rad släpper HallandsHamnar en hållbarhetsredovisning och klimatbokslut för verksamheten. Redovisningen redogör för bolagets hållbarhetsarbete inom områdena miljö, socialt ansvar och ekonomi.  Resultatet för 2020 och 2021 visar att användningen av drivmedlet HVO100 i fordonsparken minskat utsläppen per ton hanterat gods rejält, vilket bidragit till att det totala klimatfotavtrycket minskat.

HallandsHamnar – Hållbarhetsredovisning inkl Klimatbokslut – 2022

Säkerhet

HallandsHamnar ska verka för att säkerheten uppfylls i enlighet med gällande lagar och förordningar för hamnskydd. Säkerhetsarbetet ska vara en naturlig del av det dagliga arbetet och de anställda inom företaget är delaktiga i arbetet och utbildas regelbundet. Man kan aldrig lägga för mycket tid på säkerhet. HallandsHamnars verksamhet  – ett ISPS-område

Miljö

HallandsHamnar ska genom ständiga förbättringar minska företagets miljöpåverkan på luft, vatten och mark. Miljöarbetet är en väsentlig del av det dagliga arbetet och alla anställda inom företaget är naturligt involverade. Vår miljö är vår framtid.

Arbetsmiljö

HallandsHamnar ska verka för att alla anställda upplever god arbetslivskvalitet vad gäller fysiska, psykiska och sociala förhållanden på arbetsplatsen. Arbetsmiljöarbetet ingår produktionsprocesserna, och analyseras regelbundet. Vi vill att alla trivs på jobbet.

Visselblåsning

Det är viktigt att tidigt fånga upp och agera på signaler om eventuella allvarliga missförhållanden i offentlig verksamhet. Kommunen har därför en visselblåsarfunktion där du som har en arbetsrelation till HallandsHamnar kan anmäla om du misstänker att en person i ledande ställning har gjort ett allvarligt fel. Identiteten på dig som anmäler hålls hemlig och anmälan hanteras av en extern oberoende mottagare.

Mottagarorganisation hos HallandsHamnar är HR chef samt Miljö- och Säkerhetschef.

Visselblåsarfunktionen avser både verksamheten i Halmstad och i Varberg.

Visselblåsning i Halmstads kommun – Halmstads kommun

Kvalitet

HallandsHamnar ska erbjuda samlade transportlösningar för gods via fartyg, järnväg och lastbil. Arbetet ska utföras på ett säkert och rationellt sätt för att skapa lönsamhet och konkurrenskraft. Personalen skall genom fortlöpande utbildning hålla en hög kompetensnivå och god förmåga att arbeta med kundanpassade arbetsmetoder. Kvalitet är av kvalitet.

  • Kontaktuppgifter
  • Om HallandsHamnar Halmstad
  • Om HallandsHamnar Varberg
  • Kajdjup Halmstad
  • Kajdjup Varberg
  • Hamnservice Halmstad
  • Hamnservice Varberg
  • Driftföreskrifter
  • Operating regulations

ANMÄL DIG TILL VÅRT NYHETSBREV HÄR

Följ oss på: