ÖPPETTIDER VARBERG

Terminal
Godsmottagningen(kontoret): Måndag 07.00-16.00. Tisdag-Fredag 06.00-16.00
Virkeslossning Måndag 07.00-18.00, tisdag-torsdag 06.00-18.00, fredag 06.00-16.00.
Lossning/lastning efter 16.00 föraviseras!

Lossning/lastning av övrigt gods Måndag-fredag 07.00-16.00

Stuveri

Ordinarie arbetstid: Måndag-fredag 07.00-16.00. Annan tid efter överenskommelse.

 

 

ÖPPETTIDER HALMSTAD

Administration
Måndag – Torsdag 08:00 – 16:45, fredag 06:00-15:45.

Trafikkontoret 
Måndag – Fredag 06:30 – 16:00

Kattegatterminalen
Måndag  06.00-16.45
Tisdag   06.00-16.45
Onsdag  06.00-16.45
Torsdag  06.00-16.45
Fredag   06.00-15.45

Andra kajer
Måndag – Fredag 07:00 – 16:00 (Andra tider kan diskuteras)

Beredskapsarbetsledare Vid akuta frågor och händelser Beredskapsarbetsledaren har jour under de tider som hamnen inte är bemannad, dvs. mellan 16.00—07.00 måndag till fredag samt från fredag 16.00 till måndag 07.00. Telefon: +46 (0)708 56 32 55

 

Farehamnen status

Milestones i projektet – en tidslinje.

Projektlänkar Farehamnen:

Den nya hamndelen ska vara färdig 2024. Här kan du följa arbetet med att bygga den nya hamnen.

Markuppfyllnad

Vi ska klimatanpassa den nya hamndelen. Det betyder att vi höjer marknivån för att bättre kunna stå emot framtida havsnivåhöjningar. För att höja marknivån används bergmassor från tunnelprojektet. Dessa massor har levererats till projektet sedan november 2020 och leveransen beräknas pågå fram till sommaren 2022.

Markförstärkning

Marken närmast kajen ska förstärkas. Det behöver vi göra både för att inte marken ska ”glida ut” när den belastas men även för att det inte ska bli sättningar i marken. Det är viktigt att undvika sättningar för att ledningarna i marken ska fungera. Men allra viktigast är det att minimera sättningar eftersom de som arbetar på ytorna ska få en så bra arbetsmiljö som möjligt. Det är många transportrörelser över ytorna och att behöva köra många gånger över en ojämnhet i marken blir till slut ett arbetsmiljöproblem.

Muddring

För att fartygen ska kunna gå in mot den nya kajen och piren ska vi muddra ner till 11 meters djup. Det blir samma djup som det idag är vid den befintliga Farehamnskajen. Det betyder alltså att den befintliga hamnbassängen görs större.

Kaj- och pirbyggnation

Vi ska bygga en ny kaj som blir cirka 325 m lång och en ny pir som blir 140 x 40 meter. På piren kommer Hallands Hamnar att hantera massaved som transporteras vidare till Södra och på kajen kommer sågat virke och pappersmassa hanteras.

Terminalyta

Terminalytan ska göras i ordning vilket innebär att stora ledningssystem för dagvatten ska anläggas och detsamma gäller även brandvattensystem och brandposter. För att kunna arbeta säkert på terminalytan krävs det bra belysning, det ska upp stängsel och grindar och stora ytor som ska beläggas med asfalt. Dessutom förbereder projektet för en fortsatt digitalisering av hamnverksamheten efter det att detta projekt är avslutat.

Järnvägsbyggnation

Den sista delen är järnväg. Våren 2021 anlades spårväxlar inte så långt ifrån Östra Hamnvägen. De nya spåren kommer fortsätta från dessa växlar och gå ner på terminalytan och mot kajen för att kunna transportera både pappersmassa och sågat virke. Att använda och utveckla järnväg som transportmedel är ett hållbart alternativ och något som Hallands Hamnar arbetar för.

  • Kontaktuppgifter
  • Om HallandsHamnar Halmstad
  • Om HallandsHamnar Varberg
  • Kajdjup Halmstad
  • Kajdjup Varberg
  • Hamnservice Halmstad
  • Hamnservice Varberg
  • Driftföreskrifter
  • Operating regulations

ANMÄL DIG TILL VÅRT NYHETSBREV HÄR

Följ oss på: